SPREKERS

Op het congres Medezeggenschap in de zorg 2020 ontmoet u onder andere de volgende sprekers: 

Wouter Hart
Auteur Verdraaide organisaties

Wouter Hart is spreker/schrijver van Verdraaide organisaties en Anders Vasthouden over het werken vanuit de bedoeling.


Hemmo Hemmes

Hemmo Hemmes
Beleidsadviseur en trainer

Hemmo Hemmes (1963, Bestuurskunde) helpt organisaties bij het schrijven van beleid. Daarnaast geeft hij workshops over het kritisch en effectief lezen van beleid. Want als de lezer kritisch leest en gerichte feedback geeft, groeit de kwaliteit van het beleid!


Elise Koekoek
Trainer en adviseur medezeggenschap
bij het LSR

Met meer dan vijftien jaar ervaring is Elise Koekkoek trainer en adviseur medezeggenschap van het eerste uur bij het LSR. 'Omdat ik dit werk al lang – met nog steeds veel plezier - doe, heb ik een heel repertoire van werkvormen dat ik kan aanspreken. We werken met een vast programma voor een cursus of we maken er samen met de raad één in het geval van een cursus op maat. Maar dat bekent niet dat we voorgeprogrammeerde cursussen geven. Iedere groep heeft zijn eigen dimensie en behoefte. Ik zorg dat ik flexibel kan schakelen.’


JOhan Berends
Eigenaar Metamorfase

Na 21 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse functies bij verschillende financiële dienstverleners heb ik in januari 2012 Metamorfase opgericht.

Mijn ervaring met de begeleiding van complexe veranderingen als Transitie-manager en mijn actieve betrokkenheid met de medezeggenschap bij Fortis en ABNAMRO zijn de belangrijkste redenen voor deze keuze. Ik heb in de OR-en van deze financiële dienstverleners te maken gehad met fusies, reorganisaties, sociale plannen, verkiezingen en herstructureringen.


Harry Sonneschein

Annemarie van Dijk
Trainer en adviseur medezeggenschap bij het LSR

Een decenniumlang is Annemarie van Dijk werkzaam als trainer en adviseur medezeggenschap bij het LSR.
'Tijdens een training of cursus bespreken we veel praktijksituaties van de cliëntenraad. Wij vullen dat eventueel aan met maatschappelijke thema's of onderwerpen die we kennen uit de praktijk van andere cliëntenraden. Al werkend krijgt men zo grip op de materie en op de eigen rol.
Medewerkers, managers en bestuurders worden regelmatig geschoold. Het is belangrijk dat ook cliëntenraden en verwantenraden hun kennis en vaardigheden kunnen uitbouwen. Ook voor de bestuurder is dit van belang: wil je die sparringpartner hebben, dan vraagt dat een investering. Daar steek je als zorginstelling iets in. In het belang van de cliënt. Voor een cliëntenraad is het goed om van tijd tot tijd met een blik van buiten naar je werk te kijken.’


Niek van den Adel
Een simpele horecajongen die besloot consultant te worden. En toen ging alles mis..

Niek van den Adel vertelt als (keynote) spreker op (inter)nationale podia ronduit over zijn bewogen leven. Het was zeker niet altijd leuk, maar zonder diepe dalen geen grote hoogten, toch? Niek is een simpele horecajongen, die besloot dat hij consultant wilde worden. Groot huis, groot salaris, grote auto en een motor. Je raadt het al. In 2010 gaat hij onderuit en loopt hij een hoge dwarslaesie op met een pijnlijk extraatje; een syringomyelie. 

Toch bracht het niet alleen maar pijn. In zijn nieuwe ‘rol’ ziet hij dingen anders en komt hij op allerlei plekken die hij eerder niet vaak bezocht. De zorg bijvoorbeeld. En dan blijkt dat de dienstbaarheid die zo gewoon is in de horeca n de grote boze mensenwereld helemaal niet zo gewoon te zijn. Vreemde parkeerwachters, boze dokters, niemand die elkaar meer groet en “bedankt voor uw bezoek” lijkt al helemaal niet meer aan de orde. Het maakt dat ook niet uit of we het hebben over de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg of de overheid: aardig doen zou toch heel normaal moeten zijn?


*foto door Paula Romein fotografie

Michiel van Berckel Smit
Directeur OSR Juridische Opleidingen en toezichthouder in de zorg

Michiel van Berckel Smit werkte als zelfstandig adviseur en projectmanager. in de gezondheidszorg. Hij combineerde 20 jaar procesmanagementervaring opgedaan bij verschillende consumentenorganisaties met 5 jaar juridische ervaring als gezondheidsrechtjurist. Daarnaast is hij op voordracht van cliënten-en ondernemingsraden toezichthouder bij zorg- en welzijnsorganisaties. Sinds 2017 is van Berckel Smit op voordracht van de patiëntenverenigingen lid van de klachtencommissie Zorginstellingen van het SGC en namens de patiënten- en cliëntenorganisaties lid van de Innovatie en Advies commissie Governancecode Zorg. Zijn passie voor medezeggenschap en patiënten participatie kreeg mede invulling door zijn lidmaatschap van de Cliëntenraad van het VUmc. Zijn missie: Elke patiënt voert optimaal en goed geïnformeerd de regie over eigen gezondheid(behandeling). Medezeggenschap legt de link tussen de dagelijkse realiteit van de bestuurder, de zorgprofessional en de patiënt.


José Laheij
Trainer en adviseur in de gezondheidszorg en voor patiëntenorganisaties

José Laheij heeft vanuit verschillende functies jarenlange ervaring met medezeggenschap: als lid van een CR, lid van verscheidene raden van toezicht, bestuurslid van KansPlus, lid van de Innovatie en Adviescommissie (IAC) van de Governancecode, als opleider van managers in de zorg (HAN: kaderopleiding/VO/Master) en als voorzitter van het Regionaal Platform Ervaringskennis (RPE). Zij is trainer en adviseur in de gezondheidszorg en voor patiëntenorganisaties.

Cliënten en professionals beschikken over relevante en unieke kennis voor beleidsontwikkeling en uitvoering in zorgorganisaties. Het versterken van dat perspectief is een rode draad in haar werk.

En...zeggenschap over eigen leven en over eigen werk maakt mensen gelukkiger.