SPREKERS

Op het congres Medezeggenschap in de zorg 2018 ontmoet u onder andere de volgende sprekers: 

Kjell Lutz
Dagvoorzitter

Kjell Lutz heeft organisatiepsychologie in Utrecht gestudeerd waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in kennisoverdracht. Na zijn studie is hij eerst gaan werken als projectleider van e-learning cursussen en daarna als trainer. Hij heeft vele soorten doelgroepen getraind: van advocaten tot food producenten, van accountants tot politiemedewerkers en van HR consultants tot gemeente ambtenaren. Tijdens dit werk ontdekte hij zijn passie voor het podium, eerst als spreker en later als dagvoorzitter.

Jaco van Duivenboden
Senior adviseur e-health bij Nictiz

Jaco houdt zich bezig met toekomstige ontwikkelingen en advisering over zorg & ICT, innovatie en e-health. Voor onderwerpen als dossierinzage door patiënten, medische apps en vraagstukken over kwaliteit en effectiviteit van e-health kunt u hem 's nachts wakker maken.

Mirjam Bach
Senior beleidsmedewerker Sociaal-Economische Raad (SER)

Mirjam is nauw betrokken bij de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) die medezeggenschap in ondernemingen stimuleert en de kwaliteit daarvan bevordert. De CBM publiceert voorlichtingsmateriaal voor leden van medezeggenschapsorganen en bereidt SER-adviezen over medezeggenschap voor.

Charlotte Schreuder
Adviseur e-health bij Nictiz

Charlotte is adviseur e-health. Ze werkt aan uitdagende e-health-projecten waarin de gebruiker een belangrijke rol speelt. Met haar achtergrond als Industrieel Ontwerper heeft ze een creatieve kijk op dingen en zet ze de gebruiker centraal. Charlotte is onder andere projectleider van het thema Online Inzage en werkt binnen MedMij mee aan de ontwikkeling van PGO’s.

Céline Peersman
Eldermans|Geerts

Céline Peersman houdt zich voornamelijk bezig met het zorgmakelaarschap. Daarbij adviseert en ondersteunt zij zorgverleners en instellingen bij allerlei vraagstukken. Daarnaast behandelt zij ook algemene zorginhoudelijke dossiers, zoals de (materiële) controle en advisering tijdens het inkoopproces.

Lisanne Brouwer
Eldermans|Geerts

Lisanne Brouwer richt zich met name op het gezondheidsrecht in civielrechtelijke zin. Daarbij houdt Lisanne zich bezig met algemene juridische problemen waar zorgaanbieders en -instellingen in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Dit kan onder andere betrekking hebben op het gezondheidsrecht in het algemeen, het contractenrecht, het arbeidsrecht, het huurrecht, het ondernemingsrecht en het mededingingsrecht.

Annemarie van Dijk
Trainer en adviseur bij het LSR

Een decenniumlang is Annemarie van Dijk werkzaam als trainer en adviseur medezeggenschap bij het LSR. 'Tijdens een training of cursus bespreken we veel praktijksituaties van de cliëntenraad. Wij vullen dat eventueel aan met maatschappelijke thema's of onderwerpen die we kennen uit de praktijk van andere cliëntenraden. Al werkend krijgt men zo grip op de materie en op de eigen rol. Medewerkers, managers en bestuurders worden regelmatig geschoold. Het is belangrijk dat ook cliëntenraden en verwantenraden hun kennis en vaardigheden kunnen uitbouwen. Ook voor de bestuurder is dit van belang: wil je die sparringpartner hebben, dan vraagt dat een investering. Daar steek je als zorginstelling iets in. In het belang van de cliënt. Voor een cliëntenraad is het goed om van tijd tot tijd met een blik van buiten naar je werk te kijken.’

Her Grimbergen
Trainer, coach en adviseur

Drs. Her Grimbergen (1957) is als trainer, coach en adviseur actief. Niet alleen voor medezeggenschapsorganen, maar ook alle lagen binnen bedrijven en branche organisaties. Zingeving voor mens en bedrijf is leidraad voor zijn professionele handelen in workshops en begeleidingstrajecten. “Meer dan twee” is het motto van zijn bedrijf Driekant Training en Advies (www.driekantadvies.nl). Her Grimbergen is tevens als trainer en adviseur zakenpartner van de Merlijn Groep (zie verder www.merlijngroep.nl).

JOhan Berends
OR-coach Metamorfase

JOhan Berends is 21 jaar werkzaam geweest in diverse functies bij verschillende financiële dienstverleners. In 2012 heeft hij Metamorfose opgericht. Zijn ervaring met de begeleiding van complexe veranderingen als Transitie-manager en de actieve betrokkenheid bij de medezeggenschap bij Fortis en ABNAMRO zijn de belangrijkste redenen voor deze keuze. .

Arianne Simons
Trainer, adviseur en coach bij siMOn

Arianne heeft jarenlange ervaring als trainer-adviseur-coach op het gebied van ondernemingsraden, verandermanagement en organisatieontwikkeling. Ze begeleid directies, ondernemingsraden, cliëntenraden en teams waar het gaat om het vrij maken van potentieel  en te deze te verbinden met organisatiedoelstellingen vanuit ambities en concrete doelen. Arianne is gericht op het inzetten van interventies met een hoog draagvlak en acceptatieniveau die tot echte verandering leiden. Sleutelwoorden hierbij zijn; verbinden, inzicht in (disfunctionerende) patronen, natuurlijk leiderschap, oog hebben voor transitie en het geheel.  Arianne wordt als specialist regelmatig bevraagd op de thema’s : (team)samenwerking & zelfsturing, ontwikkelingsgerichte Medezeggenschap en Medezeggenschap 3.0, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, duurzame inzetbaarheid en reorganisatie/fusie.

Vanuit haar bedrijf siMOn, management & ontwikkeling werkt ze intensief samen met Commbv; Centrum voor ontwikkeling van Medezeggenschap en Management, AMKwadraat organisatieadvies&management en Aversandi organisatieadvies& verandermanagement.

Liza Arends
Directeur/ eigenaar van OR-ondersteuning

Liza sinds 2011 directeur/eigenaar van OR-ondersteuning; het werving & selectiebureau gespecialiseerd in het bemiddelen van ervaren ambtelijk secretarissen voor medezeggenschapsorganen (freelance en dienstverband). Inmiddels heeft zij ook modulaire opleidingen voor ambtelijk secretarissen ontwikkeld. Deze starten in september.

Hanna Wahab-Hueting
Adviseur medezeggenschap Noordwest Ziekenhuisgroep

Hanna is als adviseur medezeggenschap verbonden aan de Noordwest Ziekenhuisgroep. Naast ondersteunende werkzaamheden, adviseert zij de medezeggenschapsorganen ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraad.

Joep Bartholomeus
Coördinator bij LOC Zeggenschap in zorg

Joep is opgeleid als bedrijfskundige en psycholoog en nu al ruim 14 jaar werkzaam in de publieke sector. Hij heeft gewerkt als projectleider en leidinggevende bij verenigingen, onderwijs, lokale en landelijke overheid en Rijkswaterstaat.
Sinds 2015 werkt Joep als coördinator van LOC zeggenschap in zorg. In deze functie is hij mede-initiatiefnemer van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Zijn drijfveer: 'werk simpel organiseren vanuit de dingen waar het echt om gaat, dat is in de zorg hard nodig!'.
Meer weten? Neem contact op met j.bartholomeus@loc.nl

Elise Koekkoek
Trainer en adviseur bij het LSR

Met meer dan vijftien jaar ervaring is Elise Koekkoek trainer en adviseur medezeggenschap van het eerste uur bij het LSR. 'Omdat ik dit werk al lang – met nog steeds veel plezier - doe, heb ik een heel repertoire van werkvormen dat ik kan aanspreken. We werken met een vast programma voor een cursus of we maken er samen met de raad één in het geval van een cursus op maat. Maar dat bekent niet dat we voorgeprogrammeerde cursussen geven. Iedere groep heeft zijn eigen dimensie en behoefte. Ik zorg dat ik flexibel kan schakelen.’