SPREKERS

Op het congres Medezeggenschap in de zorg 2019 ontmoet u onder andere de volgende sprekers: 

Kjell Lutz

Kjell Lutz
Dagvoorzitter


Kjell Lutz heeft organisatiepsychologie in Utrecht gestudeerd waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in kennisoverdracht. Na zijn studie is hij eerst gaan werken als projectleider van e-learning cursussen en daarna als trainer.
Hij heeft vele soorten doelgroepen getraind: van advocaten tot food producenten, van accountants tot politiemedewerkers en van HR consultants tot gemeente ambtenaren. Tijdens dit werk ontdekte hij zijn passie voor het podium, eerst als spreker en later als dagvoorzitter.

Elise Koekoek
Trainer en adviseur medezeggenschap
bij het LSR


Met meer dan vijftien jaar ervaring is Elise Koekkoek trainer en adviseur medezeggenschap van het eerste uur bij het LSR. 'Omdat ik dit werk al lang – met nog steeds veel plezier - doe, heb ik een heel repertoire van werkvormen dat ik kan aanspreken. We werken met een vast programma voor een cursus of we maken er samen met de raad één in het geval van een cursus op maat. Maar dat bekent niet dat we voorgeprogrammeerde cursussen geven. Iedere groep heeft zijn eigen dimensie en behoefte. Ik zorg dat ik flexibel kan schakelen.’

JOhan Berends
OR-coach Metamorfose


JOhan Berends is 21 jaar werkzaam geweest in diverse functies bij verschillende financiële dienstverleners. In 2012 heeft hij Metamorfose opgericht.

Zijn ervaring met de begeleiding van complexe veranderingen als Transitie-manager en de actieve betrokkenheid bij de medezeggenschap bij Fortis en ABNAMRO zijn de belangrijkste redenen voor deze keuze.

Her Grimbergen
Trainer, coach en adviseur


Drs. Her Grimbergen (1957) is als trainer, coach en adviseur actief. Niet alleen voor medezeggenschapsorganen, maar ook alle lagen binnen bedrijven en branche organisaties.
Zingeving voor mens en bedrijf is leidraad voor zijn professionele handelen in workshops en begeleidingstrajecten.
“Meer dan twee” is het motto van zijn bedrijf Driekant Training en Advies (www.driekantadvies.nl).
Her Grimbergen is tevens als trainer en adviseur zakenpartner van de Merlijn Groep (zie verder www.merlijngroep.nl).

Kjell Lutz

Corina Kleijn
Strategieversneller bij Decido


Corina Kleijn heeft als organisatieadviseur veel ervaring met het begeleiden van orga­nisaties bij het doorvoeren van strategische veranderingen, veelal doorvertaald naar gedragsveranderingen bij teams en individuen. De begeleiding van OR’en bij visieontwikkeling en -implementatie is hier een voor­beeld van.    

Harry Sonneschein

Harry Sonneschein
Eigenaar en ontwikkelaar LCH Development


Harry Sonnenschein is eigenaar en ontwikkelaar van LCH Development. Professionals, leidinggevenden en medezeggenschapsorganen in de zorg ondersteunen bij het realiseren van hun gezamenlijke opgaven, dat is samengevat wat Harry Sonneschein dagelijks doet. Als verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en veranderkundige kijkt hij naar een organisatie als een ecosysteem. Dat bestaat uit vele organismen die alleen in de juiste samenhang vitaal zijn. Hij helpt zorgorganisaties en beroepsgroepen naar een hoger plan. Zijn vakkennis als veranderkundige zet hij in voor de verbinding met het waarom, wat en hoe van de eigen zorgorganisatie.

Harry Sonneschein

Jitske Kramer
Corporate antropoloog en oprichter HumanDimensions


Jitske Kramer is corporate antropoloog en reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Culturele antropologie is de discipline die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen mensen in organisaties en daarbuiten. Hoe kun je samenwerken met mensen die je leuk vindt, maar vooral ook met mensen die je niet zo leuk vindt. Ze bracht Deep Democracy in 2012 naar Nederland en verzorgt hier samen met een team van instructors vele trainingen in. Ze is altijd op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengt deze kennis via ijzersterke lezingen en masterclasses naar de wereld van organiseren, samenwerken en leiderschap. Om de slagkracht en resultaten van individuen en groepen te verbeteren (en de wereld gewoon een beetje mooier te maken). Ze leidt mensen op, zodat we nooit meer hoeven te vergaderen. Ze heeft de ambitie om organisaties te activeren om voor alles en iedereen aantrekkelijk te zijn. Ze neemt je mee in verhalen die ruimte creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen. Gaandeweg wordt wat vertrouwd is vreemd. En wat vreemd is vertrouwd.

Harry Sonneschein

Annemarie van Dijk
Trainer en adviseur medezeggenschap bij het LSR


Een decenniumlang is Annemarie van Dijk werkzaam als trainer en adviseur medezeggenschap bij het LSR.
'Tijdens een training of cursus bespreken we veel praktijksituaties van de cliëntenraad. Wij vullen dat eventueel aan met maatschappelijke thema's of onderwerpen die we kennen uit de praktijk van andere cliëntenraden. Al werkend krijgt men zo grip op de materie en op de eigen rol.
Medewerkers, managers en bestuurders worden regelmatig geschoold. Het is belangrijk dat ook cliëntenraden en verwantenraden hun kennis en vaardigheden kunnen uitbouwen. Ook voor de bestuurder is dit van belang: wil je die sparringpartner hebben, dan vraagt dat een investering. Daar steek je als zorginstelling iets in. In het belang van de cliënt. Voor een cliëntenraad is het goed om van tijd tot tijd met een blik van buiten naar je werk te kijken.’

Kjell Lutz

Babette Bronkhorst
Projectmanager Gezond werken in de zorg bij Stichting IZZ


Babette Bronkhorst is Projectmanager Gezond werken in de zorg bij Stichting IZZ. Tijdens haar promotieonderzoek heeft ze onderzoek gedaan naar het effect van een gezond en veilig organisatieklimaat op gedrag, gezondheid van zorgmedewerkers en prestaties van zorgorganisaties. Haar doel is om werken in de zorg gezonder, veiliger en plezieriger maakt door wetenschap en praktijk te verbinden.

.    

Marc Spoek

Marc Spoek
Manager Gezond Werken in de zorg bij Stichting IZZ


Marc Spoek is Manager Gezond Werken in de zorg bij Stichting IZZ. Hierbij treedt hij op als belangenbehartiger namens de leden van Stichting IZZ: zorgmedewerkers met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Samen met Babette Bronkhorst zal hij op 24 september een workshop verzorgen over het hoger op de agenda krijgen van gezond werken bij bestuurders.

Marc Spoek

Stef Soons
Mediator en conflictcoach


Stef heeft na het afronden van de opleiding tot creatief educatief werken en acteur zich gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsorganen. Later heeft hij zich verder ontwikkeld in het begeleiden van conflicten mede door het volgen van een opleiding tot mediator en conflictcoach. Stef laat de mens groeien en heeft de kwaliteit om middels ‘toegankelijke’ feedback mensen te inspireren tot het experimenteren met ander gedrag en daarmee veranderingen in gang te zetten en het verleiden om zich verder te ontwikkelen. Stef is de mede-bedenker van het Breinkoken en de Pi&E (persoonlijke inzetbaarheid en effectiviteit). Stef regelmatig blogs zowel over zijn persoonlijke ervaringen als tips en trucs voor mede-zeggenschap.

Zijn streven is de mede-zeggenschap te professionaliseren binnen een totale organisatie waarbij de OR een stimulerende, regisserende en inhoudelijke rol moet spelen.

Marc Spoek

Ben Nitrauw
Gespreksleider en trainer/adviseur


Ben helpt mensen hun verantwoordelijkheid te nemen en hun bijdrage te leveren aan de samenleving of de organisatie waarin ze actief zijn.

Dat doet hij o.a. door het trainen en begeleiden van ondernemingsraden, gemeenteraden en initiatiefgroepen die met elkaar gemeen hebben dat ze op diverse terreinen vorm en inhoud willen geven aan participatie.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
en concrete tips ontvangen om uw rol beter in te kunnen vullen?