SPREKERS

Op het congres Medezeggenschap in de zorg 2019 ontmoet u onder andere de volgende sprekers: 

Kjell Lutz

Kjell Lutz
Dagvoorzitter


Kjell Lutz heeft organisatiepsychologie in Utrecht gestudeerd waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in kennisoverdracht. Na zijn studie is hij eerst gaan werken als projectleider van e-learning cursussen en daarna als trainer.
Hij heeft vele soorten doelgroepen getraind: van advocaten tot food producenten, van accountants tot politiemedewerkers en van HR consultants tot gemeente ambtenaren. Tijdens dit werk ontdekte hij zijn passie voor het podium, eerst als spreker en later als dagvoorzitter.

Elise Koekoek
Trainer en adviseur medezeggenschap
bij het LSR


Met meer dan vijftien jaar ervaring is Elise Koekkoek trainer en adviseur medezeggenschap van het eerste uur bij het LSR. 'Omdat ik dit werk al lang – met nog steeds veel plezier - doe, heb ik een heel repertoire van werkvormen dat ik kan aanspreken. We werken met een vast programma voor een cursus of we maken er samen met de raad één in het geval van een cursus op maat. Maar dat bekent niet dat we voorgeprogrammeerde cursussen geven. Iedere groep heeft zijn eigen dimensie en behoefte. Ik zorg dat ik flexibel kan schakelen.’

JOhan Berends
OR-coach Metamorfose


JOhan Berends is 21 jaar werkzaam geweest in diverse functies bij verschillende financiële dienstverleners. In 2012 heeft hij Metamorfose opgericht.

Zijn ervaring met de begeleiding van complexe veranderingen als Transitie-manager en de actieve betrokkenheid bij de medezeggenschap bij Fortis en ABNAMRO zijn de belangrijkste redenen voor deze keuze.

Her Grimbergen
Trainer, coach en adviseur


Drs. Her Grimbergen (1957) is als trainer, coach en adviseur actief. Niet alleen voor medezeggenschapsorganen, maar ook alle lagen binnen bedrijven en branche organisaties.
Zingeving voor mens en bedrijf is leidraad voor zijn professionele handelen in workshops en begeleidingstrajecten.
“Meer dan twee” is het motto van zijn bedrijf Driekant Training en Advies (www.driekantadvies.nl).
Her Grimbergen is tevens als trainer en adviseur zakenpartner van de Merlijn Groep (zie verder www.merlijngroep.nl).

Kjell Lutz

Corina Kleijn
Strategieversneller bij Decido


Corina Kleijn heeft als organisatieadviseur veel ervaring met het begeleiden van orga­nisaties bij het doorvoeren van strategische veranderingen, veelal doorvertaald naar gedragsveranderingen bij teams en individuen. De begeleiding van OR’en bij visieontwikkeling en -implementatie is hier een voor­beeld van.    

 
 
 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
en concrete tips ontvangen om uw rol beter in te kunnen vullen?