Image

Dit jaarcongres is een initiatief van Bohn Stafleu van Loghum in samenwerking met het LSR

Hét jaarcongres voor medezeggenschap in de zorg

De huidige coronacrisis zorgt voor veel samenhorigheid binnen organisaties. De zorg gaat door, maar moet op een andere manier worden ingericht. Iedereen wil deze crisis overleven: de bestuurders, medewerkers én de OR/CR. Een goede samenwerking belangrijker dan ooit, maar hoe geeft u een goede invulling aan uw medezeggenschapsrol in deze lastige tijd? En hoe kunt u zich voorbereiden op de advies- en instemmingsaanvragen die nog zullen volgen?

We zien dat (samen) beslissen, de patientjourney en de stem van de patiënt en medewerker steeds belangrijker worden in de zorg. Om deze stem bij de staan zijn er diverse ontwikkelingen gaande.

Inspiratie, informatie en innovatie gecombineerd in één dag!
Met dit congres neemt Bohn Stafleu van Loghum leden van ondernemingsraden en cliëntenraden mee in de actuele stand van zaken m.b.t.:

  • De rol van medezeggenschap in een crisissituatie
  • Achterbanraadpleging: u bent een vertegenwoordigend orgaan!
  • Medezeggenschap vanuit de bedoeling 
  • Omgaan met de Zorgbrede Governance Code
  • Krachten bundelen vanuit het cliëntperspectief

Ontdek hoe u een goede invulling geeft aan uw medezeggenschapsrol in turbulente tijden. Kom naar het congres!
Wat is de rol van ondernemings- en cliëntenraden bij de coronacrisis?

Waarom doen we ook alweer wat we doen? In dit coronatijdperk is het belangrijker dan ooit om stil te staan bij de bedoeling van ons werk. Wat is de rol van ondernemings- en cliëntenraden in dit geheel? Niek van den Adel geeft alvast een preview van zijn lezing 'Terug naar de bedoeling van het cliëntenperspectief' in deze videoboodschap.

Enthousiaste sprekers en leuke workshops. Vooral de aandacht voor de samenwerking tussen OR en CR sprak mij aan!Deelnemer Medezeggenschap in de 2019


Programma
Volledig plenair programma

Datum & locatie
22 september 2020, Landgoed Zonheuvel in Doorn

Voor wie?
Voor OR-leden, ambtelijk secretarissen en cliëntenraden

Medezeggenschap in de zorg 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://metamorfase.nl/

Image
Image

http://www.woronline.nl/
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
en concrete tips ontvangen om uw rol beter in te kunnen vullen?