PROGRAMMA*

  • dinsdag 22 september 2020
  • Landgoed Zonheuvel, Doorn
  • 09:00 - 16:30 uur
Ontvangst

09:00 - 09:45 uur


Openingswoord

09:45 - 10:00 uur
met een update over medezeggenschap in de zorg


Medezeggenschap: terug naar de bedoeling

10:00 - 11:00 uur

In veel organisaties sluit de sturing slecht aan bij hetgeen dat medewerkers en patiënten in de praktijk nodig hebben of waardevol vinden. Dat maakt de samenwerking soms lastig, terwijl die (zeker in tijden van crisis) zo essentieel is. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, namelijk het beste voor de patiënt. In deze lezing laat Wouter Hart, auteur van het boek Verdraaide organisaties zien hoe medezeggenschap vanuit de bedoeling eruit ziet.

Een inspirerende lezing vol nieuwe inzichten en concrete tips om terug te gaan naar de werkelijke bedoeling, van de organisatie en van medezeggenschap.

door Wouter Hart, auteur Verdraaide organisaties


Pauze

11:00 uur


Achterbanraadpleging in tijden van crisis

11:20 - 11:45 uur

Veel cliënten- en ondernemingsraden weten wel dat ze spreken namens anderen. Want ja u bent verkozen of gevraagd uw medecliënten en of collega’s te vertegenwoordigen. U heeft recht van spreken dankzij hun stem. Van belang is om terug te gaan naar wat de oorsprong is van adviesraden. Wat is hun wettelijke opdracht? Wanneer zijn zij in staat onderbouwd te adviseren? Wanneer hebben zij meer recht van spreken?

Allemaal vragen die binnen elke raad op tafel moeten komen. In deze bijdrage gaat JOhan Berends met deelnemers na wat de huidige praktijk is, waar minimaal aan voldaan moet worden en wat een gestructureerde achterbanraadpleging kan opleveren.

Hij neemt twee casussen mee uit zijn praktijk waarin aantoonbaar betere advisering, besluitvorming en draagvlak gerealiseerd is door de inzet van een dialoog instrument.

door JOhan Berends, MetaMORfase


Medezeggenschap in tijden van crisis

11:45 - 12:15 uur

Sinds begin dit jaar is in Nederland het coronavirus COVID-19. Alle zorgaanbieders kregen  in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van de epidemie. Om goede zorg te kunnen verlenen, om cliënten en hun naasten te beschermen en om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben zorgaanbieders ingrijpende maatregelen moeten nemen.

Waar medezeggenschap normaalgesproken invloed heeft door middel van overleg en advisering, kan dit tijdens een crisis onder druk komen te staan. Een crisissituatie vraagt om acuut handelen. Dat is begrijpelijk en nodig. Tegelijkertijd kunnen de maatregelen zo ingrijpend zijn voor cliënten en hun naasten, dat de cliëntenraad meer dan ooit nodig is. Welke ruimte is er voor de medezeggenschap in tijden van crisis?

Een half jaar na het begin van de coronacrisis kijken we in deze workshop samen terug.

  • wat is de rol geweest van cliëntenraden en ondernemingsraden tijdens de coronacrisis in de zorg?
  • welke inzichten levert het op wanneer de raden met een waarderende blik terugkijken op het afgelopen half jaar?
  • wat kunnen we leren van de ervaringen?

Door Annemarie van Dijk, LSR


Lunchpauze

12:15 uur


Wat is de rol van de Raad van Toezicht bij medezeggenschap in de zorg?

13:15 - 14:15 uur

Zorginstellingen onderschrijven de Zorgbrede Governance Code al vanaf 2017. En een nieuwe is van kracht. De kern van deze code is de zogenaamde bestuursdriehoek en de rol van  de medezeggenschap als stakeholder in de besluitvorming in ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar wat is dat precies? Wat betekent dat? En wat kan de medezeggenschap hiermee?

Door Michiel van Berckel Smit en José Laheij


Praktische tips voor het effectief lezen van beleid

14:15 - 15:00 uur 

Effectief lezen van beleidsstukken geeft zowel een OR als CR handvatten voor constructieve feedback. In deze workshop krijgt u praktische tips waarmee u:

  • Bewuster kunt omgaan met de stukken die u van de directie ontvangt
  • De kern en de hoofdlijnen kunt vinden
  • Eenvoudig ontdekt wat er mist in de informatie
  • Direct aan slag kunt

Door Hemmo Hemmes, Topstukken en Elise Koekoek, LSR


Pauze

15:00


Krachten bundelen vanuit het cliëntperspectief

15:30 - 16:30 uur

Nog maar 21% van de tijd zit een verpleegkundige aan het bed. 85% van de SEH medewerkers neemt nooit meer pauze. En 50% van alle zorgmedewerkers wil eigenlijk iets anders doen. We staan voor grote (maatschappelijke) uitdagingen om de zorg betaalbaar, op niveau én leuk om in te werken te houden.

Niek van Adel, veelgevraagd spreker over  leiderschap, inspiratie en veerkracht, legt niet de focus op ‘wat’, zoals wat niet goed gaat of wat er gebeuren moet aan lopende zaken, maar neemt u mee terug naar het ‘waarom’ – samenwerken vanuit de gemeenschappelijke bedoeling. U krijgt een ander perspectief, waarmee het een stuk fijner samenwerkt met OR, CR, raad van toezicht en raad van bestuur.

door Niek van den Adel, beoordeeld met een 9!


Einde

16:30 uur