PROGRAMMA*

  • 24 september 2019
  • NBC Nieuwegein
  • 09:00 – 16:00 uur
Ontvangst

09:00 - 09:45 uur


Openingswoord

09:45 - 10:00 uur
door dagvoorzitter Kjell Lutz


1. Medezeggenschap 3.0 in de zorg

10:00 - 10:30 uur

Er zijn weinig sectoren in Nederland waar de afgelopen jaren zoveel is veranderd als in de zorgsector. Zorgorganisaties zijn continu in verandering en de veranderingen vinden steeds vaker plaats zonder dat de uitkomst vooraf duidelijk is. Dit heeft ook gevolgen voor de medezeggenschap, en dat is te merken: veel zorgorganisaties in Nederland zijn inmiddels bezig met het vernieuwen van de medezeggenschap.

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de vragen:

  • Welke gevolgen hebben de veranderingen in de zorg hebben voor de ondernemingsraad en de cliëntenraad?
  • Welke modellen er zijn om de medezeggenschap anders in te vullen?
  • En wat betekent een nieuwe werkwijze voor de onderlinge rolverdeling en hoe versterk je de raad als team?

door Corina Kleijn, Decido


2. Van reactieve naar proactieve medezeggenschap

10:30 - 11:00 uur

Het samenspel tussen de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen blijft een ingewikkelde manier van werken.
Als ondernemingsraad of cliëntenraad heb je je vast al eens voorgenomen om meer proactief te zijn. Niet afwachten waar de bestuurder mee komt, maar zelf initiatief nemen. In de praktijk pakt het vaak heel anders uit. Hoe kan je binnen het samenspel tussen alle verschillende raden aan het langste eind trekken?

Tijdens deze lezing leert u:

  • Meer over de samenspel tussen de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen
  • Hoe je als OR of CR proactief kunt zijn

door Harry Sonneschein, dev organisatie adviseurs


Sessieronden

Ronde 1: 11:30 - 12:30 uur
Ronde 2: 13:30 - 14:30 uur

Tijdens twee sessieronden kunt u kiezen op welk onderwerp u verder in wilt zoomen.
Er zijn algemene workshops voor zowel OR- als CR-leden en specifieke workshops per raad.

Benieuwd waar u uit kunt kiezen? Bekijk de workshops >


3. Deep Democracy

15:00 - 16:00 uur

Stel dat we aan het begin van een strategietraject nu eens niet zouden zeggen: 'ik hoop dat we het snel eens worden'. Maar: 'wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.' Wat zouden we dan een grootste dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? 

Deep Democracy is een methodie die zorgt voor grondige besluiten waardoor de daadkracht in een team of organisatie groter wordt. Door verschillen en tegengestelde meningen niet uit de weg te gaan en juist te betrekken, wordt de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar. 

Jitske Kramer leert u:

  • Hoe u met behulp van Deep Democracy kwalitatief sterkere besluiten kunt nemen
  • Hoe u verschil in meningen niet uit de weg gaat maar juist bij de besluitvorming betrekt

door Jitske Kramer, corporate antropoloog en expert op het gebied van diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiecultuur.


Netwerkborrel

Vanaf 16:00 uur