WORKSHOPS

Tijdens twee workshopronden kunt u kiezen op welk onderwerp u verder in wilt zoomen.
Er zijn algemene workshops voor zowel OR- als CR-leden en specifieke workshops per raad.

Ronde 1: 11:30 - 12:30 uur
Ronde 2: 13:30 - 14:30 uur

.

Benieuwd naar de verdere invulling van het jaarcongres? Bekijk het programma >

Algemene workshops

Elke OR/CR vertegenwoordigt de belangen van haar achterban. Toch blijkt vaak dat de ondernemingsraad geen idee heeft hoe zij over tal van onderwerpen denken.

Als OR/CR wilt u graag input voordat u het beeld, uw oordeel, uw advies en instemming vaststelt. Maar hoe haalt u dat elke keer op zonder al te veel inspanning? Hoe weet u eigenlijk of dit de mening is van slechts een paar collega’s of dat het breed gedragen wordt? Kortom, hoe brengt u de dialoog op gang en kan je uw achterban efficiënt raadplegen?

Tijdens deze sessie ontdekt u hoe u de gelegenheid kunt creëren waarbij iedereen hun mening kan aandragen en je leert te bepalen welke opvatting het zwaarst weegt voor hen.

door JOhan Berend, Metamorfose

In elke vorm van medezeggenschap is het goed om degene die de finale beslissingen neemt zo vroeg mogelijk te toetsen op zijn voorgenomen besluiten. Daarvoor wil elke raad informatie ontvangen, zodat het proces van lezen, analyseren en er vragen over stellen kan starten. Als raad kunt u zich afvragen: wat zijn de beste vragen om te stellen? Het formuleren van goede vragen is uitermate lastig.

Tijdens deze workshop leert u hoe u in elke fase van het traject de juiste vragen kunt stellen. U leert vragen goed te formuleren om zo meer invloed uit te kunnen oefenen en een grotere impact te hebben op de uiteindelijke besluitvorming als medezeggenschapsraad.

door JOhan Berends, Metamorfose

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, krijgen ook cliëntenraden instemmingsrecht. Daarmee komt een CR in gelijke positie als de ondernemingsraad, die dit recht al hebben. 

Tijdens deze workshop gaan OR- en CR-leden met elkaar in gesprek, om te leren waar deze medezeggenschapsraden elkaar kunnen versterken. 

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Wat betekent het voor de OR als ook de instemming van de cliëntenraad vereist is?
  • Hoe kunnen OR en CR-leden elkaar actief opzoeke bij instemmingsonderwerpen?
  • Hoe kunnen we de belangen van medewerkers en cliënten blootleggen?

door Annemarie van Dijk, adviseur medezeggenschap bij het LSRWorkshops voor ondernemingsraden

Psychosociale arbeidsbelasting kost jaarlijks €6 miljard in Nederland en €1,7 miljard als gevolg van pesten, intimidatie en discriminatie. Hoe komt u als medezeggenschapsraad tot goed beleid voor voorkoming van verzuim en werkdruk? De stelling is dat goed beleid mensen beter laat functioneren en daarmee voor minder kosten zorgt.

In deze workshop gaan we in op:

  • De rol van Work Ability Index over de werk-privé balans
  • Wat arbobeleid in deze kan doen (RI&E)
  • Welke ‘best practices’ aan te voeren zijn
  • Hoe de ondernemingsraad de cliëntenraad kan betrekken

door Her Grimbergen, Driekant training en adviesWorkshops voor cliëntenraden

Cliëntenraden zijn steeds beter in beeld, zowel binnen als buiten de eigen zorgorganisatie. Naast de formele rol, advies geven over beleidsbeslissingen vanuit cliëntenperspectief, zijn cliëntenraden meer en meer ‘aan de voorkant’ betrokken.

Cliëntenraadsleden worden uitgenodigd bij interne bijeenkomsten en werkgroepen, bij zorgverzekeraars, inspectie en andere partijen. Voor gedreven vrijwilligers met beperkte tijd kan dat een flinke uitdaging zijn en vragen oproepen als: doen wij de juiste dingen op het juiste moment? Hoe creëren we meer ruimte voor een eigen agenda? En, hoe betrekken we daar de achterban bij?

Tijdens deze workshop bekijken we welke mogelijkheden cliëntenraden hebben om keuzes te maken.

door Elise Koekoek, het LSRWilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen
en concrete tips ontvangen om uw rol beter in te kunnen vullen?